# خط_تبسم

خط تبسم

          *         *         *             * به      دنیای      نگاهم     پا     نهادی   چرا    پا      بر    دل    دریا    نهادی   به      تار     مو     گرفتارم  ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 22 بازدید